Học ngay cách dùng Trợ động từ

Học ngay cách dùng Trợ động từ (Auxiliary verbs) – dễ học nhất

Khi học Tiếng Anh chúng ta cần phải biết phân tích các chức năng trong câu như chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ hay trợ động từ,… Vậy trợ động từ là gì, nó được … Xem tiếp