Cách dùng tính từ sở hữu

Ngữ pháp Tiếng Anh: Tính từ sở hữu, cách dùng và bài tập áp dụng

Trong Tiếng Anh, tính từ sở hữu (Possessive Adjectives) là một loại từ rất quan trọng góp phần làm cho câu văn được rõ nghĩa hơn. Possessive Adjectives cũng được sử dụng rất phổ biến … Xem tiếp