Modal Verb - Động từ khiếm khuyết

Học ngay Modal verb – Động từ khiếm khuyết trong 5 phút

Trong bất kể văn cảnh nào (bao gồm văn nói và văn viết) thì đều có chủ ngữ và động từ theo sau. Modal verb – Động từ khiếm khuyết là một loại động từ … Xem tiếp