Tìm hiểu số đếm tiếng anh từ 1 đến 100 (cách viết và đọc)

Số đếm trong tiếng anh từ 1 đến 100 là một trong những kiến thức cơ bản nhất. Hầu hết mọi người đều đều biết và nắm được khi tiếp xúc với tiếng anh. Nó không quá khó và sẽ rất dễ nhớ khi bạn theo dõi qua nội dung bài viết sau đây của chúng tôi, đừng bỏ qua nhé!

Hướng dẫn số đếm trong tiếng anh từ 1 đến 100

1

One

2

Two

3

Three

4

Four

5

Five

6

Six

7

Seven

8

Eight

9

Nine

10

Ten

11

eleven

12

twelve

13

thirteen

14

fourteen

15

fifteen

16

sixteen

17

seventeen

18

eighteen

19

nineteen

20

twenty

21

twenty-
one

22

twenty-
two

23

twenty-
three

24

twenty-
four

25

twenty-
five

26

twenty-
six

27

twenty-
seven

28

twenty-
eight

29

twenty-
nine

30

thirty

31

thirty-
one

32

thirty-
two

33

thirty-
three

34

thirty-
four

35

thirty-
five

36

thirty-
six

37

thirty-
seven

38

thirty-
eight

39

thirty-
nine

40

forty

41

forty-
one

42

forty-
two

43

forty-
three

44

forty-
four

45

forty-
five

46

forty-
six

47

forty-
seven

48

forty-
eight

49

forty-
nine

50

fifty

51

fifty-
one

52

fifty-
two

53

fifty-
three

54

fifty-
four

55

fifty-
five

56

fifty-
six

57

fifty-
seven

58

fifty-
eight

59

fifty-
nine

60

sixty

61

sixty-
one

62

sixty-
two

63

sixty-
three

64

sixty-
four

65

sixty-
five 

66

sixty-
six

67

sixty-
seven

68

sixty-
eight

69

sixty-
nine

70

seventy

71

seventy-
one

72

seventy-
two

73

seventy-
three

74

seventy-
four

75

seventy-
five

76

seventy-
six

77

seventy-
seven

78

seventy-
eight

79

seventy-
nine

80

eighty 

81

eighty-
one

82

eighty-
two

83

eighty-
three

84

eighty-
four

85

eighty-
five

86

eighty-
six

87

eighty-
seven

88

eighty-
eight

89

eighty-
nine

90

ninety

91

ninety-
one

92

ninety-
two

93

ninety-
three

94

ninety-
four

95

ninety-
five

96

ninety-
six

97

ninety-
seven

98

ninety-
eight

99

ninety-
nine

100

one hundred

so dem tu 1 den 100

Hi vọng rằng với bảng tóm tắt số đếm từ 1 đến 100 bên trên, bạn sẽ phần nào biết được cách đọc và viết các số từ 1 đến 100 một cách đơn giản và dễ hiểu nhất nhé.

About admin

Viết một bình luận

Previous

Make Sense là gì? Cấu trúc sử dụng make sense đúng cách nhất

Tổng hợp cấu trúc đảo ngữ với cụm từ Only After

Next