“HOW MANY” LÀ GÌ? LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÂN BIỆT “HOW MANY” VÀ “HOW MUCH”?

How many là cấu trúc được sử dụng rất nhiều trong văn nói cũng như văn viết tiếng Anh với nghĩa là “bao nhiêu”. Tuy nhiên cũng còn một dạng cấu trúc khác với nghĩa tương đương là “How much”.

Liệu bạn có chắc rằng mình sẽ không dùng nhầm 2 từ này với nhau? Phân biệt “How much” và “How many” không hề khó chút nào, chỉ cần đọc hết bài viết của vuihoctienganh.vn dưới đây, bạn sẽ thấy “it is a piece of cake” (nó thật dễ dàng).

 

Vậy, chúng ta bắt đầu nhé!

how much vs how many

Sử dụng các từ để hỏi Wh Question trong tiếng anh

Cấu trúc “How many” và cách dùng

Cách dùng của “How many”

“How many” mang nghĩa là “bao nhiêu”, được sử dụng để hỏi về số lượng của một vật nào đó.

“How many” chỉ áp dụng được cho danh từ đếm được, và theo sau How many phải là danh từ đếm được số nhiều Plural noun).

Ví dụ:

  • How many students are there in your class? / (Có bao nhiêu học sinh trong lớp học của bạn)
  • How many rulers do you have? / (Bạn có bao nhiêu cái thước kẻ)

Cấu trúc của “How many”

How many + danh từ đếm được số nhiều + are there?

→ There is/ There are + từ chỉ số lượng

Ví dụ: How many people are there in your office? (Có bao nhiêu người trong cơ quan của bạn)

There are 30 people (Có 30 người)

How many + danh từ đếm được số nhiều + do/does/did + S + have?

→ S + V + từ chỉ số lượng

Ví dụ: How many books do you want to buy? (Bạn muốn mua bao nhiêu cuốn sách)

I want to buy two books (Tôi muốn mua 2 cuốn)

cách dùng how much và how many

Học nhanh cấu trúc why don’t we khi đưa ra lời yêu cầu, đề nghị

Cấu trúc “How much” và cách dùng

Cách dùng của “How much”

Giống với How many, How much cũng mang nghĩa là “bao nhiêu” và được sử dụng để hỏi về số lượng. Nếu như trong tiếng Anh, How many chỉ đi với danh từ đếm được thì How much lại chỉ đi với danh từ không đếm được (Uncountable Noun).

Những danh từ không đếm được này thường có một đại lượng khác để đo lường chúng (lít, kilogam, cốc, bình,…)

Cấu trúc của “How much”

How much + danh từ không đếm được + is there?

→ There is/are + từ chỉ số lượng

Ví dụ: How much juice is there in the fridge? (Có bao nhiêu nước trái cây trong tủ lạnh)

About 2 bottle. (Khoảng 2 chai)

How much + danh từ không đếm được + do/does/did + S + V?

→ S + V + Từ chỉ số lượng

Ví dụ: How much water do you need? (Bạn cần bao nhiêu nước?)

I need about 2 liters (Tôi cần khoảng 2 lít)

Lưu ý: Muốn hỏi “bao nhiêu” thì bạn có thể dùng cả “How much” và “How many” nhưng để hỏi về giá tiền của một món đồ thì chỉ dùng cấu trúc How much mà thôi.

How much + do/does + S + cost? Hoặc How much + is/are + S? (có giá là bao nhiêu?)

→ S + cost/costs + giá tiền/ S + is/are + giá tiền

Ví dụ: How much does this bag cost? (Cái túi này giá bao nhiêu)

It is 5000.000 VND (Giá của nó là 500 000 đồng

How much is your mobilephone? (Cái điện thoại của bạn bao nhiêu tiền vậy?)

It is $1000 USD. (Nó có giá là 1000 đô la)

Bài tập

Đến đây có lẽ bạn đã dễ dàng phân biệt được “How many” và “How much”. Vậy, thử làm bài tập sau cùng vuihoctienganh.vn để xem mình nắm được bao nhiêu kiến thức How much và How many từ bài chia sẻ trên nhé.

Dựa vào từ gợi ý để hoàn thành cách câu sau:

Ví dụ: e.g. coffee/in the cup? => How much coffee is there in the cup?

Sugar/she/have? => _____________________

lemons/ on the table? => _____________________

milk/ in the fridge? => _____________________

notebooks/ you? => _____________________

shoes/he? => _____________________

pencil/desk? => _____________________

About Kim Clara

Previous

Tra phiên âm tiếng Anh dễ dàng, chính xác nhất

Cách đọc giờ trong tiếng Anh chuẩn xác, bạn cần nắm vững

Next