Cấu trúc và cách dùng câu The Last Time chuẩn nhất

Trong các bài tập tiếng Anh viết lại câu đồng nghĩa chúng ta thường xuyên bắt gặp dạng cấu trúc the last time. Vậy cấu trúc, cách dùng the last time có gì đặc biệt? Hãy cùng vuihoctienganh tìm hiểu trong bài viết dưới đây các bạn nhé!

cấu trúc the last time trong tiếng anh

Nghĩa của the last time

Trước khi tìm hiểu ý nghĩa của the last time, chúng ta hãy cùng mổ xẻ các thành tố cấu tạo của nó.

 • The: đại từ chỉ định
 • Last: tính từ có nghĩa là cuối cùng; gần đây nhất.
 • Time: danh từ có nghĩa là lần,lúc, thời điểm.

The last time có nghĩa tiếng Việt là lần cuối cùng.

► Tìm hiểu thêm: Cấu trúc it take và spend: Cách dùng và bài tập vận dụng

Tìm hiểu từ last trong tiếng anh

Last là một loại từ đảm nhiệm nhiều chức năng, vừa là danh từ, tính từ, vừa là động từ, trạng từ.

Khi lastdanh từ nó có nghĩa là người cuối cùng, vật cuối cùng, điều cuối cùng. Chúng ta có thể giữ nguyên last hoặc thêm mạo từ the thành the last, ý nghĩa vẫn không thay đổi.

Ví dụ:

 • I was the last to leave the class.
  (Tôi là người cuối cùng rời khỏi lớp học.)

Khi là trạng từ, last có nghĩa là cuối cùng, gần đây

Ví dụ:

 • And last, he has feelings for me.

(= Và cuối cùng, anh ấy đã có tình cảm với tôi.)

Khi là động từ, last được dùng với nghĩa kéo dài, tiếp tục.

Ví dụ:

 • The time then seemed to last forever.

(= Thời gian sau đó như kéo dài mãi mãi.)

Khi lasttính từ. Đây là trường hợp phổ thông nhất, người ta dùng last với nghĩa cuối cùng, sau cùng.

Ví dụ:

 • Anna ate the last pizza.

(= Anna đã ăn miếng pizza cuối cùng.)

cách dùng cấu trúc the last time

Ngoài ra, last còn được hiểu như là một điều phù hợp nhất hoặc thời gian nào đó gần đây nhất.

Ví dụ:

The last thing he hoped was that she would forgive the bad things he did to her.

(= Điều cuối cùng anh ta hy vọng rằng cô sẽ tha thứ cho những điều tồi tệ anh đã làm với cô.)

Cấu trúc và cách dùng the last time

➜ Cấu trúc

The last time + S + V (Simple past tense/ present perfect tense)

Mệnh đề sau the last time phải được để ở thì hiện tại hoàn thành hoặc thì quá khứ đơn. Tuy nhiên cách chia mệnh đề sau the last time ở thì hiện tại hoàn thành rất hiếm gặp. Chủ yếu chúng ta hay chia ở thì quá khứ đơn hơn.

Cấu trúc này dùng để diễn tả hành động, sự việc diễn ra lần cuối cùng hoặc cũng có thể hành động, sự việc đó chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Để có thể hiểu rõ hơn, bạn hãy theo dõi ví dụ dưới đây.

Ví dụ:

 • The last time, i hadn’t met you.

(= Lần trước tôi không hề gặp bạn)

 • The last time, I met him at a cafe across from the university.

(= Lần cuối cùng tôi gặp anh ta tại quán cà phê đối diện trường đại học)

➜ Câu hỏi với the last time

Trong ngữ pháp tiếng Anh, câu hỏi với the last time có dạng như sau:

When + was + the last time + S + V (Simple past tense/ present perfect tense)

Trong trường hợp này, mặc dù khi hỏi chúng ta đã dùng trợ động từ was nhưng động từ vẫn phải chia ở dạng quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành.

Ví dụ:

 • When was the last time you hit the child?

(= Lần cuối cùng bạn đánh đứa trẻ là khi nào?

 • When was the last time he and his girlfriend went to the movies?

(= Lần cuối anh ta và bạn gái anh ta đi xem phim là khi nào?)

► Tìm hiểu thêm: Cấu trúc offered và cách dùng trong tiếng anh

Các cấu trúc câu tương đương với the last time

Cấu trúc 1: The last time + S + Verb(ed/PI) +…+ was + mốc thời gian.

= S + have/ has + not + Verb(PII)+…+ since+ mốc thời gian.

Cấu trúc 2: The last time + S + Verb(ed/PI) +…+ was + khoảng thời gian + ago

= S + Last + Verb(ed/PI) + khoảng thời gian + ago

= S + have/ has + not + Verb(PII)+…+ for + khoảng thời gian

= It + is + khoảng thời gian + since + S + Verb (ed/ PI)

bài tập viết lại câu với cấu trúc the last time

Bài tập viết lại câu với the las time

1. We haven’t been to a concert for over a year.

⇒ The last time…………………………………

2. I haven’t really enjoyed myself since your birthday party.

⇒ Your birthday party ………………….…………………………….

3. I haven’t been swimming since I was in France.

⇒ The last time ………………….………………………..

4. I haven’t swum since when I was in France.

⇒ The last time ………………………………………

5. It last rained three weeks ago.

⇒ The last time ………………………………………

6. We haven’t been to a concert for over a year

⇒ The last time ………………………………………

Đáp án:

1. I went to a concert was over a year ago.

2. Your birthday party was the last time I really enjoyed myself.

3. The last time I went swimming was when I was in France.

4. The last time I went swimming was when I was in France.

5. The last time It rained was three weeks.

6. The last time we were to concert was a year ago.

► Đọc thêm: Cấu trúc i think và cách dùng trong tiếng anh

Trên đây là bài tổng hợp tất tần tật về cấu trúc the last time, cũng như cách dùng của nó trong tiếng anh. Hy vọng sẽ giúp bạn nắm rõ được những kiến thức cơ bản, để hoàn thành thật tốt bài thi của mình. Chúc các bạn thành công!

About Nguyễn Trang

Previous

Cách sử dụng cấu trúc not until cần nhớ

Tất cả kiến thức về cấu trúc Despite

Next