Tổng hợp cấu trúc đảo ngữ với cụm từ Only After

Câu đảo ngữ được sử dụng thường xuyên trong bài thi tiếng anh. Nhưng bạn đã biết sử dụng cấu trúc đảo ngữ với only after chưa? Nếu chưa thì đây là các kiến thức tốt nhất giúp bạn hiểu sâu hơn về việc sử dụng cấu trúc only after trong tiếng anh nhé.

sử dụng cấu trúc only after

Cách sử dụng cấu trúc not only…but also đầy đủ nhất

Công thức chung: Cụm từ với “Only” + trợ động từ + S + V…

1. Only then (chỉ đến lúc đó)
Ví dụ:
Only then did I understand the problem.
(Chỉ một lúc sau tôi đã hiểu được vấn đề).

2. Only in this/ that way (chỉ bằng cách này/ đó)
Ví dụ:
Only in that way can we expect to succeed in reaching the set targets.
(Chỉ bằng cách đó chúng ta có thể mong đợi để thành công trong việc đạt được các mục tiêu đề ra)

3. Only by + Ving/ Noun (chỉ bằng cách)
Ví dụ:
Only by practicing English every day can you speak it fluently.
(Chỉ bằng cách luyện tập tiếng Anh hàng ngày bạn mới có thể nói trôi chảy được).

4. Only with + Noun (chỉ với)
Ví dụ:
Only with the full agreement of everyone can we hope to succeed.
(Chỉ với sự đồng ý của tất cả mọi người thì chúng ta mới hy vọng thành công).

4. Only in + adv of time/ place (chỉ ở thời gian/ địa điểm)
Ví dụ:
Only in central Vietnam have I seen such scenery like that.
(Chỉ ở miền Trung Việt Nam tôi mới thấy cảnh như thế).

5. Only after + Noun/ clause (chỉ sau khi)
Ví dụ:
Only after all guests had gone home, could we relax.
(Chỉ sau khi tất cả khách về nhà, chúng tôi mới có thể nghỉ ngơi).

Tìm hiểu cấu trúc Not only…But also

6. Only when + Clause (chỉ đến khi) = Not until
Ví dụ:
Only when he is here, does he speak Chinese.
(Chỉ khi ông ta ở đây, ông ta mới nói tiếng Trung Quốc).

7. Only if + Clause (chỉ khi, nếu)
Với “only after”, “only when”, “only if”: khi trong câu có 2 mệnh đề thì dùng đảo ngữ ở mệnh đề thứ hai.
Ví dụ: Only if you tell me the truth, can I forgive you.
(Chỉ khi bạn nói cho tôi sự thật, tôi mới có thể tha thứ cho bạn).
Lưu ý:
Nếu “only” bổ nghĩa cho chủ ngữ (chủ ngữ nằm ngay sau “only”) thì trong câu không có đảo ngữ.
Eg: Only he can speak English.
(Chỉ có anh ấy có thể nói tiếng Anh).
Only the special members can enter the club on Sundays.
(Chỉ các thành viên đặc biệt mới có thể tới câu lạc bộ vào chủ nhật).

Hi vọng qua chia sẻ trên, các bạn sẽ biết cách vận dụng cấu trúc only after trong câu đảo ngữ. Đây là kiến thức nhỏ nhưng cực kì quan trọng giúp bạn vượt qua các kì thi tiếng anh một cách dễ dàng hơn. Chúc các bạn thành công

About admin

Viết một bình luận

Previous

Tìm hiểu số đếm tiếng anh từ 1 đến 100 (cách viết và đọc)

PRONOUN (Đại từ trong tiếng Anh) là gì? Các loại đại từ hay gặp nhất

Next