Cách sử dụng cấu trúc not only…but also đầy đủ nhất

cấu trúc not only...but also

“Not only… but also” có nghĩa là “không những… mà còn” là một dạng ngữ pháp quan trọng trong tiếng anh. Đây là một cấu trúc khá là phổ biến, giúp tăng sức hấp dẫn cho câu nói cũng như các bài viết luận. Vì vậy, biết sách sử dụng đúng và hợp lí cấu trúc câu này rất cần thiết với những người học tiếng anh.

Hôm nay vuihoctienganh.vn sẽ tổng hợp tất cả các kiếm thức liên quan đến cấu trúc not only…but also để giúp bạn học tiếng anh tốt hơn.

> Xem thêm: Cấu trúc regret: So sánh regret, remember, forget

Định nghĩa về cấu trúc “not only…but also”

Not only…. but also là một trong những cấu trúc từ nối tiếng anh, với ý nghĩa là không những….mà còn…..sử dụng để thể hiện quan hệ tăng tiến, có tác dụng nhấn mạnh, làm nổi bật thông tin mà bạn muốn cung cấp cho người nghe với ý khen, chê,…. hoặc tường thuật về vấn đề gì đó. Đặc biệt các danh, động, tính từ đi kèm phải liên quan và cùng chủ đề, bản chất với câu văn.

Ví dụ:

 • She is not only intelligent but also beautiful.

(Chị ta không chỉ thông minh mà còn xinh đẹp)

 • He is not only successful at science but also at commercial field

( Anh ấy không chủ thành công trong lĩnh vực khoa học mà cả ở lĩnh vực thương mại)

Các cấu trúc not only…but also cần nhớ

► S + tobe + not only + adj + but also + adj

Ví dụ:

 • He is not only rich but also famous

(Anh ấy không chỉ giàu mà còn nổi tiếng)

 • Linda is not only pretty but also very talented.

(Linda không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng.)

► S + V + not only + N + but also + N

Ví dụ:

 • He is not only a great singer but also a football captain at his school.

(Anh ấy không chỉ là một ca sĩ tuyệt vời đâu mà còn là đội trưởng đội bóng đá ở trường.)

 • She speaks not only English but also Spanish.

(Chị ấy không chỉ nói được tiếng anh mà còn nói được cả tiếng tây ban nha)

► S + not only + V + but also + V

Ví dụ:

 • Marry not only sings well but also draw perfectly

( Marry không chỉ hát hay mà còn vẽ đẹp)

 • He not only writes plays for television but also acts in movies

(Anh ta không chỉ viết kịch bản mà còn đóng phim đó)

► Cấu trúc đảo ngữ của not only….but also

Not only + trợ động từ + S + V1 + but + S + also + V2

Ví dụ:

 • Not only will she have to study hard, but she will also have to concentrate to do well on the exam.

( Chị ấy không chỉ học hành chăm chỉ mà còn phải tập trung làm tốt bài kiểm tra)

 • Not only has she been late four times; but she has also not done any work.

( không những chị ta đến muộn 4 lần mà còn không làm việc)

► Cách chia động từ với cấu trúc not only….but also

Khi hai chủ ngữ được nối với nhau bởi not only…but also thì động từ được chia theo chủ ngữ đứng gần động từ nhất.

Ví dụ:

 • Not only Tom’parent but also Tom likes dogs

( Không những bố mẹ Tom mà cả Tom thích chó)

 • Not only Lan but also her friends clean the class.

(Không những Lan mà cả bạn của cô ấy phải trực nhật lớp)

> Có thể bạn quan tâm: Cách dùng và cấu trúc “the more” trong tiếng anh

Bài tập vận dụng

Để ghi nhớ tốt cấu trúc này cả về hình thức lẫn nội dung thể hiện thì tốt nhất là người học nên sử dụng chúng một cách thường xuyên. Bên cạnh đó, thực hành làm nhiều dạng bài tập liên quan đến cấu trúc này cũng sẽ rất cần thiết để ghi nhớ tốt hơn và không mắc phải những lỗi thường gặp khi sử dụng chúng nữa. Vì vậy hãy cùng vuihoctienganh.vn hoàn thành tốt các bài tập sau nhé.

Ví dụ cấu trúc not only...but also nhấn mạnh danh từ

Bài tập 1. Viết lại câu sử dụng cấu trúc not only…but also

1. She can enjoy a good meal and she can go fishing in the lake.

…………………………………………………………………………..

2. They like field events and they like team games.

…………………………………………………………………………………………………………

3. Mary has both toothache and headache.

………………………………………………………………………………………………………..

4. The pavements are both narrow and crowded.

…………………………………………………………………………………………………………

5. That boy was dirty and he was lazy, too.

………………………………………………………………………………………………………….

6.Mrs. Brown’s daughter is both beautiful and clever.

………………………………………………………………………………………………………….

Bài tập 2. Chọn đáp án đúng

1. Not only Lee but also his sons ___ chess very well.

 1. plays            B. has played              C. is playing                      D. play
 2. Not ____ did she refuse to speak to him, but she also vowed never to see him again.

A.even                 B. only                         C. at all                                    D. always

3.She ____ hard but also gets on well with her classmates.

A.doesnot only study    B. studies not only

C. not only studies D. not studies only

4. Not only John but also his two brothers ____ football as their recreation every weekend.

A.play                   B. plays               C. were playing               D. has played

> Xem thêm: Cấu trúc it’s time và những kiến thức cần nhớ

Đáp án tham khảo

Bài tập 1.

1. She can not only enjoy a good meal but also go fishing in the lake.

 1. They like not only field events but also team games.

3.. Mary has not only toothache but also a headache.

 1. The pavements are not only narrow but also crowded.
 2. That boy was not only dirty but also lazy.
 3. Mrs. Brown’s daughter is not only beautiful but also clever.

Bài tập 2.

 1. D   B    3.  C    4. A

Trên đây vuihoctienganh.vn đã tổng hợp cho bạn các kiến thức xoay quanh cấu trúc Not only….but Also và các bài tập kèm bải giải chi tiết cho các bạn dễ hiểu. Hy vọng với những kiến thức này bạn có thể học tập tốt hơn. Cùng với việc làm bài tập hãy luyện tập giao tiếp tiếng anh với cấu trúc câu này nhé. Chúc các bạn luôn luôn học tốt và đạt điểm cao trong các bài thi tiếng anh.

About Trần Hằng

Previous

Cách sử dụng và bài tập về cấu trúc “remember”

Tổng hợp đầy đủ các cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh

Next