Cấu Trúc “It was not until” Trong Tiếng Anh (Hướng Dẫn Chi Tiết)

Trong bài viết trước, chúng ta đã được học về Until là giới từ chỉ thời gian, có nghĩa là trước khi hay cho đến khi. Until khi kết hợp với cụm từ It is not/ It was not tạo thành cả câu có nghĩa là: Mãi cho đến tận khi mà,mãi cho đến tận lúc mà, không cho đến tận khi…

➤ Xem lại bài trước: Cấu trúc until, cách phân biệt until, till và by

Vậy, cấu trúc it was not until và cách dùng của nó trong Tiếng Anh là như thế nào? Tham khảo ngay bài viết dưới đây, để củng cố thêm phần kiến thức ngữ pháp này nhé!

Cấu trúc it was not until

Cấu trúc It was not until

➨ It was not until dùng ở thì quá khứ

Cấu trúc: It was not until + time word/ phrase/ clause + that S + V(ed/ pII)

+) Cách dùng: Cấu trúc It was not until dùng ở thi quá khứ được sử dụng khá phổ biến trong Tiếng Anh. Trong trường hợp này It was not until đứng trước mệnh đề thời gian, để nhấn mạnh cho hành động xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ:

  • It was not until he was 20 that he knew the truth.

= (Mãi cho đến năm anh ta 20 tuổi thì anh ta mới biết sự thật.).

➨ It is not until với thì hiện tại

Cấu trúc: It is not until + time word/ phrase/ clause + that S + V(s/es)

+) Cách dùng: Với cách sử dụng này it is not until có chức năng để nhấn mạnh cho hành động xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ: It is not until today that she finished her exercises. (Mãi đến ngày hôm nay thì cô ấy mới làm xong hết bài tập.)

➨ Một số lưu ý về cấu trúc It is/ was not until…

Cấu trúc It is not until không bao giờ được sử dụng với “When” mà thay vào đó phải nối với mệnh đề theo sau bằng “that”. Đây cũng chính là “bẫy” thường xuyên xuất hiện trong các bài tập tìm lỗi sai.

Cấu trúc: It is not until… that S + V(s/es)

  • It was not until… that S + V2/ed

Ví dụ:

  • It was not until 8 a.m that Harry came back.

KHÔNG VIẾT: It was not until 8 a.m when Harry came back.

Cách dùng It was not until trong tiếng Anh

cách dùng cấu trúc it was not until

Có thể thấy, It was not until đã cấu thành 1 câu song it was/is not until lại không được đứng độc lập. It was/is not until được sử dụng trước cụm từ/mệnh đề chỉ thời gian với chức năng nhấn mạnh cho hành động xảy ra được nói đến ở mệnh đề sau. Cùng phân tích 1 ví dụ để thấy rõ hơn về điều này:

Ví dụ:

  • It was not until he was 20 that he started writing

Câu này có nghĩa:

Mãi cho đến năm 20 tuổi thì anh ta mới bắt đầu viết lách. Vậy, mốc thời gian 20 tuổi là mốc thời gian mà hành động xảy ra. Kết hợp với cụm từ It is/ was not until để tăng sắc thái nhấn mạnh và biểu đạt mà người viết hay người nói muốn truyền tải.

Xem thêm: Cấu trúc neither và either: Cách dùng chuẩn không cần chỉnh

Bài tập It was not until

bài tập it was not until

Làm bài tập trách nghiệm nhanh: Bài tập cấu trúc "it was not until"

Tên của bạn
Email để nhận kết quả
1. 
It (be) _____ not until midnight that she went to bed.

2. 
It was not until his father was angry that he (tell) _____ the truth.

3. 
It was not until he (feel) ______ too tired that he went to bed.

4. 
It was not until we (begin) _____ secondary school that we studied English.

5. 
It was not until he was 18 that he (start) _________ using a cell phone.

6. 
1. It was not until midnight ______________back home.

Đến đây rồi thì bạn đã có thể tự tin hoàn thành tốt phần ngữ pháp liên quan đến cấu trúc it was not until trong bài thi rồi chứ. Vui học Tiếng Anh chúc các bạn sớm đạt được ước mơ chinh phục Tiếng Anh của mình.

About Thu Hiền

Previous

Tất tần tật cấu trúc after và cách dùng trong tiếng Anh

Cấu trúc i think và cách dùng trong tiếng anh

Next