Cấu trúc had better cùng một số lưu ý khi sử dụng

Trong rất nhiều trường hợp, muốn đưa ra lời khuyên với ý nghĩa mạnh mẽ hơn thay vì sử dụng should người ta sẽ dùng cấu trúc had better. Hãy cùng Vui học Tiếng Anh tìm hiểu chi tiết hơn về cấu trúc ngữ pháp này trong bài viết dưới đây.

Khái niệm cấu trúc “had better” trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, better là tính từ (cấp so sánh của Good) mang hàm ý tích cực là hơn, khá hơn tốt hơn, thâm chỉ là cải thiện hơn một điều gì đó.

Bởi vậy, had better dịch theo nghĩa đen có nghĩa là làm cho một điều, thứ gì đó trẻ nên tốt hơn, cải thiện hơn theo chiều hướng tích cực.

Tuy nhiên, điều đặc biệt là had better trong tiếng Anh lại được dùng như một động từ khuyết thiếu, theo nghĩa nên làm gì, tốt hơn nên làm gì… Đây chính là điều khiến rất nhiều bạn bị nhầm lẫn nếu không tìm hiểu về cấu trúc này.

Cụ thể, cấu trúc had better thường được dùng khi bạn muốn cảnh báo một ai đó tốt hơn nên làm gì đó, theo hướng khuyên răn, cảnh báo hoặc để diễn tả một sự khẩn trương của một hành động nào đó.

Ví dụ 1:

Peter had better be on time or the teacher will get mad.

= (Peter nên tới đúng giờ nếu không thì giáo viên sẽ nổi khùng.)

Ví dụ 2:

Harry had better pay the bill as soon as possible, or he will get into serious trouble.

= (Harry nên trả hoá đơn càng sớm càng tốt, nếu không anh ấy sẽ gặp rắc rối to)

Bạn có thể thấy, trong tiếng Anh giao tiếp thường ngày, có khá nhiều cấu trúc tiếng Anh được sử dụng để đưa ra lời khuyên cho ai đó như Should, would rather, ought… Nhưng trong số đó, cấu trúc had better mang ý nghĩa mạnh nhất.

+) Một số lưu ý: 

 • Cấu trúc had better thường sẽ được dùng trong văn nói nhiều hơn là viết.
 • Mặc dù “had” là dạng quá khứ của động từ “have”. Thế nhưng, cấu trúc had better lại được dùng ở thì hiện tại hay tương lai. Cấu trúc này không diễn đạt nội dung liên quan đến quá khứ

Ví dụ: We had better pay Anna a visit now. (Chúng tôi phải tới thăm Anna vào hôm nay.).

 • Dùng “had better + do” chứ không dùng “had better với to do”

Ví dụ: We missed the train. We had better take a taxi or we will be late for school. (Chúng tôi bị lỡ tàu rồi. Chúng tôi phải bắt taxi kẻo bị muộn học.).

Vì sắc thải biểu đạt có mức độ mạnh mẽ cao, nên các bạn cần lưu ý mỗi khi sử dụng nó. Had better thường được dùng trong những trường hợp cụ thể chứ không để diễn tả chung chung.

 Xem thêm: Tổng hợp đầy đủ các cấu trúc suggest thường gặp

Các dạng cấu trúc had better

+) Cấu trúc had better ở thể khẳng định

+) Công thức: Subject + Had better/ ’d better + Verb (infinitive)

+) Cách dùng: Chúng ta sử dụng “had better” về sự vật sự việc cụ thể, diễn đạt điều gì đó tốt nhất nên làm và sẽ có kết quả tiêu cực nếu ai đó không làm những gì mong muốn.

Ví dụ:

 • We have to meet Tom in 30 minutes. We had better leave now.

= (Chúng tôi phải gặp Tom trong 30 phút nữa. Chúng tôi phải đi ngay bây giờ.).

 • As it is going to rain in a few minutes, you had better take an umbrella.

= (Vì trời sắp đổ mưa trong một vài phút tới, bạn nên mang một cái ô.).

 • Our car is running out of petrol. We’d better stop to buy some.

= (Xe của chúng tôi đang hết xăng. Chúng tôi phải dừng lại để mua thêm một ít xăng.).

-) Cấu trúc had better ở thể phủ định

+) Công thức: Subject + Had better / ’d better + not + Verb (infinitive)

+) Cách dùng: Chủ thể tốt hơn hết không nên làm gì…

Ví dụ:

You’d better not tell Elizabeth about the broken glass – she’ll go crazy!

= (Không nên nói với Elizabeth về cái ly vỡ – cô ấy sẽ điên lên mất!

?) Cấu trúc had better ở thể nghi vấn

+) Cách dùng: Had + (not) + Subject + better + Verb (infinitive)?

Trong thể nghi vấn với Had better, những câu hỏi với hình thức phủ định thường phổ biến hơn so với hình thức khẳng định.

Ví dụ:

 • Hadn’t we better go now?

= (Chúng ta tốt hơn không nên đi ngay lúc này phải không?).

Xem thêm: Toàn bộ kiến thức cần biết cấu trúc Unless (If not)

Phân biệt cấu trúc Would rather,Had better và Should

Had better, would rather và should đều là những cấu trúc thường xuyên được dùng trong giao tiếp tiếng Anh theo những chủ đề khác nhau. Tuy vậy, không phải ai cũng phân biệt rõ ràng được cách sử dụng của các cấu trúc này trong tình huống giao tiếp cụ thể. Dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.

Bởi vậy, hãy cùng vuihoctienganh tiếp tục phân biết 3 cấu trúc này qua phần chi tiết dưới đây nhé.

➜ Cấu trúc Had better

Had better (nên, tốt hơn nên) – cấu trúc này được dùng để đưa ra lời khuyên, hoặc khuyên bảo người khác nên hoặc không nên làm điều gì trong 1 tình huống cụ thể. Mang sắc thái mạnh hơn rất nhiều một lời khuyên bình thường và thể hiện sự khẩn trương của một vấn đề nào đó.

 • Thể hiện sự đe dọa, bắt buộc… nếu không thực hiện sẽ dẫn đến kết quả không được tốt

Ví dụ:

 • You’d better turn the volume down before your dad gets room.

= (Bạn nên giảm loa xuống trước khi bố bạn vào phòng)

 • Diễn tả sự khẩn trương của một sự việc nào đó

Ví dụ:

 • You’d better go faster, the train is going to depart.

= (Bạn nên đi nhanh hơn, tàu sắp khởi hành rồi)

➜ Cấu trúc Would rather

Would rather (thích…hơn) – cấu trúc này được sử dụng để diễn đạt hành động của một người nào đó trong một tình huống cụ thể (không dùng được trong các trường hợp tổng quát).

Would rather (do) = Would prefer (to do)

+) Hiện tại/ tương lai:  S + would rather ( not) + V (infinitive) + than + V (infinitive)

Ví dụ:

 • I would rather do my homeworks tonight.

= ( Tôi thích làm bài tập về nhà tối nay)

+) Quá khứ: S + would rather (not) + have + V (past participle)

Ví dụ:

 • Jack would rather have gone skiing than fishing last weekend.

= Jack thà đi trượt tuyết còn hơn đi câu cá cuối tuần trước.

Would rather (mong, muốn) – được dùng nhằm diễn tả nghĩa một người mong muốn người khác làm điều gì

+) Hiện tại / tương lai: S1 + would rather + S2 + V (past simple)

Ví dụ:

 • Jessica would rather you didn’t phone after 10 o’clock.

= Jessica mong bạn đùng gọi cho cô ấy sau 10 giờ.

+) Quá khứ: S1 + would rather + S2 + V (past perfect)

Ví dụ:

 • Mary would rather we hadn’t left yesterday.

= Mary mong rằng chúng tôi đã không rời đi vào ngày hôm qua.

➜ So sách cấu trúc Had better và Should

Should (nên) – đây là cấu trúc thông dụng để đưa ra một lời khuyên trong mọi trường hợp, khuyên người khác nên làm điều gì đó.

Hãy so sánh:

Ví dụ 1:

 • It’s a great film. You should go and see it. (but no danger, no problem if you don’t)

= Thật là một cuốn phim hay. Bạn nên đi xem nó. (bạn không xem cũng không có vấn đề gì)

Ví dụ 2:

 • The film starts at 7.00 p.m. You’d better go now or you’ll be late.

(Cuốn phim bắt đầu lúc 7 giờ tối. Bạn nên đi ngay bây giờ nếu không muốn bị trễ.)

Xem thêm: Cách sử dụng cấu trúc not only…but also đầy đủ nhất

Bài tập cấu trúc had better có đáp án

Bài 1: Điền vào chỗ trống, sử dụng “Had better” hoặc “Should”

 1. I have an appointment in ten minutes. I_____ go now or I’ll be late.
 2. It’s a great event. You ____ go and see it.
 3. I ____ get up late tomorrow. I don’t have got a lot to do.
 4. When we are driving, they ___ keep their eyes on the road.
 5. I’m glad you came to see us. You ____ come more usually.
 6. Adam’ll be upset if we don’t invite his to the wedding so we ____ invite her.
 7. These biscuits are delicious. You ___ try one.
 8. I think everybody ___ learn more foreign language.

Đáp án: ’d better, should, ‘d better, should, should, ‘d better, should, should

Bài 2: Chọn had better hoặc had better not và viết lại câu hoàn chỉnh:

1 You’re going out for a walk with Marie. It looks as if it might rain.

You say to Marie:  (an umbrella) …………………..

2 Lucas has just cut herself. It’s a bad cut.

You say to her: (a plaster) …………………….

3 You and Oliver plan to go to a restaurant this evening. It’s a popular restaurant.

You say to Oliver: (reserve) …………………….

4 Hucas doesn’t look very well – not well enough to go to work.

You say to her: (work) …………………….

5 You received the phone bill five weeks ago but you haven’t paid it yet. If you don’t pay soon, you can be in trouble.

You say to yourself: (pay) …………………….

Đáp án:

1 We’d better take an umbrella.

2 You’d better put a plaster on it.

3 We’d better reserve a table.

4 You’d better not go to work!

5 I’d better pay the phone bill

6 I’d better not go out

7 We’d better take /get a taxi

Bạn còn thắc mắc nào liên quan đến cấu trúc had better không? Hãy để lại bình luận bên dưới bài viết, để Vui học Tiếng Anh giúp bạn gỡ rối mọi vấn đề nhé.

Trên đây, là toàn bộ kiến thức liên quan đến cấu trúc had better mà vuihoctienganh muốn chi đến các bạn. Hy vọng sẽ giúp các bạn bổ sung thêm kiến thức hữu ích, làm giàu vốn tiếng anh của mình. Chúc các bạn chọc tốt!

About Thu Hiền

Previous

Toàn bộ kiến thức cần biết cấu trúc Unless (If not)

Giỏi ngay cấu trúc make trong tiếng Anh chỉ với 5 phút

Next