Cách dùng cấu trúc due to trong tiếng anh

Khi muốn đưa ra lời giải thích lý do, nguyên nhân của một hành động, sự kiện,… chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc due to trong tiếng Anh.

Đây là một cấu trúc đơn giản và dễ học, đặc biệt còn có thể giúp bạn dễ “ăn điểm” hơn trong văn viết học thuật. Hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết về cấu trúc và cách sử dụng due to trong tiếng anh nhé.

cấu trúc và cách dùng due to

Due to nghĩa là gì?

Due to trong tiếng Anh có nghĩa là bởi vì, do đó. Cấu trúc này được sử dụng để lý giải nguyên nhân, nguồn gốc cho hành động, sự việc được nhắc đến đằng trước hoặc đằng sau nó. 

Ví dụ:   Due to the traffic jam, I arrived late. / (Bởi vì tắc đường, tôi đến nơi muộn.)

Cách dùng cấu trúc Due to

Cấu trúc Due to có hai cách dùng, với công thức như sau:

Due to + noun/noun phrase,  S + V (1)

hoặc 

Due to the fact that + S + V,  S + V (2)

Hai công thức này có ý nghĩa tương tự nhau, chỉ khác ở cấu trúc ngữ pháp ở vế thứ nhất. 

Ở vế thứ nhất của công thức 1, đằng sau due to là một danh từ hoặc cụm danh từ

Ví dụ:  Due to COVID – 19 pandemic, many school had to closed. / (Bởi vì khủng hoảng dịch bệnh COVID -19, rất nhiều trường học phải đóng cửa.)

Còn ở công thức thứ 2, đằng sau due to lại thêm cụm the fact that và theo sau đó là một mệnh đề

Ví dụ:   Due to the fact that Nam eats a lot of fast food, he is very fat. / (Vì Nam ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, anh ấy rất béo.)

Trên đây là tổng hợp kiến thức về cấu trúc due to trong tiếng Anh. Khi áp dụng, bạn nên sử dụng linh hoạt due to và một số cấu trúc tương tự cũng dùng để diễn tả nguyên nhân, lý do như because, because of, owing to,… để bài viết tránh bị lặp lại cũng như  thể hiện được vốn từ phong phú của bản thân. Chúc các bạn học tốt và thành công!

About admin

Previous

Cách dùng cấu trúc Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh

Tổng hợp cấu trúc as well as trong tiếng anh

Next