Cấu trúc dạng câu so sánh trong tiếng anh đầy đủ nhất

Trong giao tiếp tiếng Anh cũng như các bài tập ngữ pháp, câu so sánh được sử dụng khá phổ biến. Nhưng một số bạn vẫn còn lúng túng không biết nên dùng better hay better than, luckier hay more lucky.

Vậy nên hôm nay hãy cùng vuihoctienganh.vn  tìm hiểu cấu trúc, các dạng câu so sánh trong tiếng Anh và cách sử dụng trong thực tế nhé!

 Cấu trúc câu điều kiện loại 1 trong tiếng anh

Dưới đây là một số ví dụ về câu so sánh trong tiếng Anh:

 • She speak English more fluently than her friend.
 • She is the most beautiful girl I have ever seen.
 • I am the highest in the class
 • I don’t like vanilla, but strawberry is so delicious as orange

cấu trúc so sánh trong tiếng anh

Câu so sánh trong tiếng Anh

Trong tiếng Việt, chúng ta có thể so sánh vật này với vật khác theo ba cách: bằng – hơn – nhất. Trong tiếng Anh cũng có ba cách như vậy. Vậy chúng ta cùng vuihoctienganh.vn tìm hiểu cấu trúc và dạng so sánh trong bài học hôm nay nha.

Tổng hợp các thì trong tiếng anh

Trong phạm vi kiến thức ngữ pháp, câu so sánh rất hay được sử dụng. Ngoài mục đích so sánh đơn thuần, câu so sánh còn được dùng mang ý nghĩa nhấn mạnh.

Example: She is as beautiful as Anna, but you know what, my wife is even more beautiful than Anna.

(Cô ấy xinh đẹp như Anna vậy, nhưng bạn biết đấy, vợ tôi vẫn xinh đẹp hơn Anna.)

Dạng 1: So sánh bằng

So sánh bằng là khi chúng ta dùng để so sánh các sự vật, sự việc, con người ở trạng thái ngang bằng nhau

 • So sánh bằng với tính từ và trạng từ.

Công thức as… as: : S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun

Example:

 • I’m as good in Maths as in science.
 • Harry sings as beautifully as a singer.
 • Her car runs as fast as a race car.

Công thức same… as: S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Example

 • Her house is as high as her.
 • Her house is the same height as her.

Lưu ý: The same…as >< different

Dùng “the same as” chứ không dùng “the same like”.

Example:

 • How old are you? – I am the same age as Tom. (không dùng “the same like”) / (Bạn bao nhiêu tuổi? – Tôi bằng tuổi với Tom.)
 • Less … than = not as/ so … as

Example: 

 • Today is less cold than yesterday. (Hôm nay không lạnh bằng hôm qua.) / = Today isn’t as/ so cold as yesterday.
 • This sofa is less comfortable than that one. (Chiếc sofa này không thoải mái bằng chiếc kia.) / = This sofa isn’t as comfortable as that one.

Khi nói gấp bao nhiêu lần, ta dùng cấu trúc: twice as … as, three times as … as, …

Example:

 • Linh types twice as fast as me. (Linh đánh máy nhanh gấp đôi tôi.)
 • Her book costs three times as much as mine. (Sách của cô ta đắt gấp 3 lần sách tôi.)
 • So sánh bằng với danh từ

Khi sử dụng so sánh bằng với danh từ, cần xác định danh từ đó là danh từ đếm được hay không đếm được. Nếu là danh từ đếm được, ta dùng: many và few; danh từ không đếm được, ta dùng: much và little.

Cấu trúc: S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

Example:

 • Nam earns as much money as his wife. 
 • No one scores as many points as Long.

Ngoài ra, chúng ta còn sử dụng cấu trúc: the same…as khi so sánh bằng với danh từ: S + V + the same + (N) + as + N (Pronouns)

Example:

 • Andrew is the same age as Lily.
 • My opinion is on the whole the same as yours.

1000 từ vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đề

Dạng 2: So sánh hơn 

 1. So sánh hơn với tính từ và trạng từ ngắn 

Công thức: S + V + (Adj/Adv) + “-er” + than

Example:

 • Jennie’s grades are higher than her sister’s. 
 • Today is colder than yesterday.
 • My girlfriend came later than me.
 1. So sánh hơn với tính từ và trạng từ dài

Công thức: S + V + more + Adj/Adv + than

Example:

 • He is a more professional soccer than me.
 • He speaks Korean more fluently than his friend.
 • She visits her family less frequently than I used to.

Lưu ý: Có thể thêm far hoặc much trước cụm từ so sánh để nhấn mạnh. Ví dụ: Mike’s phone is much more expensive than mine.

Dạng 3: So sánh nhất

Một cách so sánh bằng tiếng Anh khác chính là so sánh nhất, dùng để so sánh người (hoặc vật) với tất cả người (hoặc vật) trong nhóm:

 • Với tính từ ngắn: S + to be + the + adj + est + Noun/ Pronoun + V + adv
 • Với tính từ dài: S + to be  + the most + adj + Noun/ Pronoun + V + adv

Example: 

 • My mom is the greatest person in the world.
 • Linh is the most intelligent student in my class.

Trên đây là cấu trúc dạng câu so sánh trong tiếng anh đầy đủ nhất. Chúc các bạn học tập tốt và hoàn thành mục tiêu học tiếng anh của mình nhé.

About admin

Previous

Cách viết địa chỉ nhà trong tiếng Anh đúng chuẩn, không thể không biết.

Tổng hợp Những Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản Khi Nhập Cảnh

Next