Tổng hợp kiến thức cấu trúc although cần nhớ

“Although” và các cấu trúc liên quan như “despite, in spite of, though, eventhough” đều là những kiến thức ngữ pháp quan trọng trong tiếng anh chỉ sự nhượng bộ. Các cấu trúc này thường được sử dụng phổ biến trong giao tiếp và trong các bài kiểm tra tốt nghiệp, đại học.

cấu trúc although cần nhớ

Xét về mặt ý nghĩa thì chúng khong có gì khác nhau nhưng cách dùng, cấu trúc lại khác nhau rất nhiều. Vì vậy vuihoctienganh.vn sẽ tổng hợp các kiến thức cần thiết về các cấu trúc này, để giúp các bạn học sinh tránh khỏi nhầm lẫn khi sử dụng, và vận dụng nó thật tốt.

> Xem thêm: Cấu trúc it’s time và những kiến thức cần nhớ

Cấu trúc Although, Though, Even though

Cách dùng: Cấu trúc Although, though, even though đều mang ý nghĩa là “cho dù”, được dùng như một liên từ để kết nối hai mệnh đề chỉ sự nhượng bộ. Vì vậy bạn có thể sử dụng linh hoạt các từ nối đó để giúp bài viết tiếng anh thêm phong phú.

Vị trí: Thường đứng ở đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề. Ở mỗi vị trí khác nhau, chúng đem một sắc thái khác nhau và cấu trúc khác nhau. Để giúp câu nó có thêm phần trang trọng hơn thì although, though, even though thường đứng đầu câu. Và đứng giữa câu khi nhấn mạnh sự tương phản giữa hai mạnh đề.

► Although/ though/ even though + S + V…., S + V

Ví dụ:

 • Although it rained yesterday, they went camping.

(Cho dù hôm qua trời mưa nhưng họ vẫn đi cắm trại.)

 • Even though he stayed up late to do his homework last night, he gets up early to do morning exercises today.

(Mặc dù anh ấy đi ngủ muộn để làm bài tập về nhà vào tối qua, nhưng anh ấy vẫn dậy sớm để tập thể dục vào hôm nay.)

 • She still offered to help though she hasn’t really got the time.

(Cô ấy vẫn tỏ ý muốn giúp đỡ mặc dù cô ấy thực sự không có thời gian)

phân tích ví dụ cấu trúc although

Lưu ý:

 • Khi although/ though/ even though đứng đầu câu thì ta phải sử dụng dấu phải ngăn cách hai câu. Còn khi chúng đứng giữa câu thì không cần có dấu phẩy.
 • Although/ though/ even though có nghĩa giống nhau nhưng mỗi từ biểu đạt sắc thái khác nhau và ngữ cảnh sử dụng khác nhau:

+ Even though được dùng để diễn tả sự tương phản mạnh mẽ hơn so với Although và Though

Ví dụ:    Even though she usually tells lies, many people believe her.

(Mặc dù chị ta thường xuyên nói dối nhưng nhiều người lại tin tưởng chị ta)

+ Trong văn viết chúng ta nên sử dụng although biểu thị sắc thái trang trọng. Còn dùng though trong văn nói khi biểu thị thái độ không trang trọng hoặc thân mật. Và trong nhiều trường hợp, though thường đứng cuối câu.

Ví dụ:

Although the weather was bad, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

(Mặc dù thời tiết xấu nhưng chúng tôi vẫn có một kì nghỉ tuyệt vời với nhiều hoạt động thú vị)

I didn’t get a job though I had all the necessary qualification.

(Tôi không có việc làm mặc dù tôi có đầy đủ bằng cấp cần thiết)

Các cấu trúc đồng nghĩa với although: Despite và In spite of

Cách dùng: Hai từ này cũng được dùng để chỉ sự đối lập giữa hai mệnh đề, thường được sử dụng phổ biến trong văn nói và despite mang sắc thái trang trọng hơn in spite of.

► Despite/ In spite of + N/ phrase/ V-ing

Ví dụ:

 • Despite being out of money, she went shopping.

(Mặc dù hết tiền nhưng chị ấy vẫn đi mua sắm)

 • In spite of his experience in machinery, he couldn’t repair the machine in our office.

(Mặc dù có kinh nghiệm sửa chữa máy móc, nhưng anh ấy không thể sửa được thiết bị ở văn phòng chúng tôi)

► Cấu trúc despite, in spite of  đi với mệnh đề

Công thức: Despite/ In spite of the fact that + S + V

Ví dụ:

 • Despite the fact that he hasn’t kept his promise many times, she still believes him.

(Mặc dù anh ấy không giữ lời hứa nhiều lần nhưng chị ta vẫn tin tưởng anh ấy)

> Xem thêm: Cách sử dụng cấu trúc not only…but also đầy đủ nhất

Bài tập vận dụng

Để ghi nhớ ngay những kiến thức vừa học, và hiểu sâu hơn về cách ứng dụng cấu trúc vào bài tập, hãy cùng vuihoctienganh.vn hoàn thành các bài tập sau nhé.

Exercise 1. Complete the sentences, using although, despite/in spite of. Sometimes, two answers are possible. ( Hoàn thành câu sử dụng although, despite/in spite of. Một số chỗ có thể sử dụng hai đáp án)

1.______ the story of the film was good, I didn’t like the acting.

2. I went to see the film ______ feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War______ most of my friends said it wasn’t a very good film.

4.______ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5.______Lan is a poor student, she studies very well.

Exercise 2: Rewrite these sentences (Viết lại câu)

 1. Although Bean is not an intelligent children, he can speak English very well

=> Despite / In spite of ______________________________________.

 1. Even though Mr.Ba took a taxi, he was late for the meeting.

=> Despite / In spite of______________________________________.

 1. Despite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.

=>Although______________________________________.

 1. She is intelligent and beautiful. She isn’t confident of herself.

=> Although______________________________________.

 1. Despite the fact that he got bad grade in the university entrance exam, he was admitted to the university.

=> Even though______________________________________.

Với những kiến thức bổ ích mà chúng tôi chia sẻ, hy vọng các bạn đã hiểu rõ hơn về cấu trúc Although, though, even though và cách sử dụng của chúng. Chúc các bạn luôn luôn học tập thật giỏi và giành nhiều điểm cao trong bài thi tiếng anh.

About Trần Hằng

Previous

Tìm hiểu cấu trúc Not only…But also

Top 7 Phần Mềm Ứng Dụng Học Tiếng Anh Cho Bé

Next