Cấu trúc advise và cách dùng trong Tiếng Anh

Cấu trúc advise trong Tiếng Anh được dùng khi ai đó muốn đưa ra lời khuyên. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ và sử dụng thành thạo cấu trúc này, Vui học Tiếng Anh đã tổng hợp ngắn gọn cấu trúc cũng như cách sử dụng advise cơ bản nhất trong bài viết dưới đây.

Cấu trúc it take và spend: Cách dùng và bài tập vận dụng

Cách sử dụng advise

Advise /ədˈvaɪz/ là một động từ, được dùng khi chúng ta muốn khuyên bảo ai đó trong một vấn đề nhất định. Người đưa ra lời khuyên đủ trình độ, kinh nghiệm liên quan đến vấn đề đang được nói đến. Chúng ta sử dụng advise ở ngôi thứ nhất, đưa ra lời khuyên trực tiếp cho người nghe ở ngôi thứ hai hoặc cũng có thể dùng để thuật lại lời khuyên cho một người khác.

cách sử dụng cấu trúc advise
Cách sử dụng cấu trúc advise

Cần phân biệt Advise và Advice. Advise /ədˈvaɪz/ là động từ, được dùng với nghĩa đưa ra lời khuyên. Còn advice /ədˈvɑɪs/ là danh từ không đếm được, có nghĩa là lời khuyên, sự chỉ bảo.

Cấu trúc advise và cách dùng phổ biến trong tiếng Anh

1. Báo cho ai biết về việc gì (advise someone)

Cấu trúc: S + advise + somebody + of + something…

Ví dụ: Please advise me of the dispatch of the goods. (Làm ơn báo cho tôi khi hàng hóa đã được gửi).

2. Khuyên ai đó nên làm gì (advise sb)

Cấu trúc: S + advise + somebody + to + something…

Ví dụ: I advised him to go home. (Tôi khuyên anh ta nên về nhà).

3. Khuyên ai đó không nên làm gì

Cấu trúc: S + advise + somebody + against + Ving + something…

Ví dụ: His doctor advised him against smoking. (Bác sĩ của ông khuyên ông nên tránh hút thuốc lá).

4. Cấu trúc Advise có thể theo sau bởi “that + mệnh đề”

Các bạn lưu ý công thức advised có thể được theo sau bởi “that” + mệnh đề.

Ví dụ: Our solicitors have advised that the costs could be enormous. (Các luật sư của chúng tôi đã thông báo rằng chi phí có thể rất lớn.)

Cấu trúc remind và cách dùng remind trong tiếng anh

Dạng bài viết lại câu với cấu trúc advise

Các mẫu câu có dạng:

  • If I were you, S + V-inf…
  • You should(not) + V-inf…
  • Let’s + V-inf…
  • Why don’t we + V-inf…?
  • What/ How about + V-ing…?
  • S + had better (not) + V-inf…

Có thể được viết lại dưới dạng: S + advise + somebody + (not) + to Vinf + something…

Ví dụ:

  • “If I were you, I would save some money”, she said (= Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tiết kiệm một số tiền.)

→ Viết lại câu: She advised me to save some money (Cô ấy khuyên tôi nên tiết kiệm một số tiền).

Đọc thêm: Cấu trúc neither và either: Cách dùng chuẩn không cần chỉnh

Hy vọng, với những kiến thức về cấu trúc advise được chia sẻ trong bài viết đã giúp các em nắm vững hơn phần kiến thức ngữ pháp này trong bài thi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan, hãy để lại bình luận bên dưới bài viết, để được giải đáp kịp thời.

About Thu Hiền

Previous

Cấu trúc “would rather” trong tiếng anh đầy đủ nhất

Cấu trúc “wish” và những điều cần biết

Next