Cách sử dụng cấu trúc help

Cấu trúc Help trong Tiếng Anh – Cách dùng và bài tập ví dụ

“Can I help you?” là một trong những câu giao tiếp đơn giản sử dụng cấu trúc help. Một cấu trúc khá phổ biến được dùng trong tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. … Xem tiếp